Month: March 2019

Grumpy Momma and Her words of Wisdomaldita!

My mom, she gives tough love. Hindi sya yung tipo ng nanay na kapag nadapa ka, hahalikan yung sugat mo at papaluin yung sahig. Ang sasabihin nya, “kung di ka tumakbo, di ka madadapa.”

Advertisements