Unli

No comments

Di lahat ng mabuti tama.

Di lahat ng tama, mabuti.

Minsan dahil sa gusto mo maging mabuti, nagiging unfair ka na sa sarili mo. Tama pa ba yun? Minsan gusto mo lang itama ang mga bagay pero bakit sa iba, ikaw ang masama?

𝘈𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘳𝘢𝘱 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘢𝘪𝘳 𝘯𝘨 𝘸𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘬𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘦. 𝘈𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘳𝘢𝘱 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘣𝘶𝘵𝘪 𝘯𝘢 𝘸𝘢𝘭𝘢 𝘬𝘢 𝘬𝘢𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘪 𝘴𝘢𝘤𝘳𝘪𝘧𝘪𝘤𝘦.

Pero mas mahirap pumayat kasi kahit alam mong ikabubuti mo un, di naman ata tama tanggihan mo ang offer na unli rice.

Hmp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s